Snimač za fiksni telefon

Snimač za fiksni telefon

Još jedan uređaj visokog kvaliteta u našoj ponudi.

Ne treba da brinete, snimač se na jednostavan način povezuje sa fiksnim telefonom. Postoje male štipaljke koje se jednostavno zakače za fiksni telefon, sa koga će se snimati razgovori.

Snimanje se aktivira podizanjem slušalice, a prestaje kada se slušalica spusti.

Kao i svi uređaji za snimanje, i prednost ovoga ogleda se u tome što vi uvek možete postaviti snimač na željeno mesto, a sadržaj koji je snimljen može se slušati kada za to nađete vremena.

  • napomena: funkcija snimanja telefonskog razgovora neće raditi ukoliko je aktivan ADSL internet
  • napajanje se vrši preko telefonske linije sa kojom je uređaj povezan
  • uređaj je malih dimenzija
  • visok kvalitet snimljenog zvuka
  • Jednostavna instalacija uređaja
  • Stabilan rad