Kako koristiti bežičnu bubicu kao profesionalac?

thumbs-up-515796_1280Bežične bubice su mali uređaji koji se ubacuju u ušni kanal. One bežično komuniciraju sa Vašim telefonom putem blututa i na ovaj način omogućavaju da Vi neprimetno čujete zvuk iz telefona koji se nalazi u džepu. Koriste se za brojne stvari. Počev od mađioničarskih trikova, pa sve do poslova obezbeđenja i poslovnih sastanaka. Najrasprostranjenija njihova primena je na žalost ili na sreću za polaganje pismenih i usmenih ispita na fakultetima i u srednjim školama. U nastavku navodimo 4 stvari na koje treba obratiti pažnju ukoliko ih koristite za ovo poslednje.

1. Proverite opremu veče pre ispita

Ovo je najvažnija stavka i zato dolazi na prvo mesto. Proveru opreme treba shvatiti ozbiljno. Već smo pomenuli u tekstu o najčešćim greškama prilikom korišćenja bubica da je najvađnije utvrditi da je NOVA baterija stavljena u bubicu i da je baterija u blutut uređaju napunjena. Testirajte sistem za komunikaciju kroz savet broj 2.

2. Simulirajte situaciju ispita sa pomagačem

Ovde je najvažnije obratiti pažnju na jačinu zvuka u bubici. Imajte u vidu da će na ispitu biti potpuna tišina. Tako mora biti i prilikom simulacije ispitne situacije. Takođe, pokušajte da Vam pomagač nekoliko puta diktira pitanja koja čita iz knjige. Na ovaj način pomagač i Vi usaglašavate brzinu kojom on govori, a Vi pišete. Dogovorite se kako će Vam govoriti stručne termine i strana lična imena koje možda niste čuli ranije. U najmanju ruku, biće sumnjivo, ako profesor u Vašem radu pročita pogrešno napisan termin ili lično ime koje se u ispitnoj knjizi pominje 200 puta i još 350 puta je spomenuto na predavanjima i vežbama.

3. Da li je napunjena baterija za blutut?

PROVERITE DA LI NAPUNJENA BATERIJA ZA BLUTUT. Ovo je prema najboljem sajtu za diskretnu komunikaciju Bubice Team navodi kao glavni problem prilikom korišćenja bežičnih bubica

Eye-camera_1920x1200

4. Izbegavajte usmenu komunikaciju sa pomagačem u prostorijama fakulteta i oko njega

Možda ovo nećete ozbiljno shvatiti, međutim, izuzetno je važno! Ponašajte se kao da pljačkate banku. Zašto ovo kažemo? Nemali broj puta se desi sledeća situacija: Vi srećni izađete sa ispita i u hodniku se sretnete sa pomagačem. Sa njim se srdačno pozdravite (pronicljivom asistentu ili profesoru samo ovo je dovoljno za sumnju) i kažete mu npr: brate, kod trećeg pitanja si pogrešio, ili nisam te razumeo kada si rekao ovo ili ono… E, baš u tom momentu profesor Vam se može stvoriti iza leđa. Verovatnoća je velika da se profesor ili asistent nadju u tom istom hodniku u to isto vreme. Razmislite! Razmislite šta će se sledeće desiti, ako vas budu čuli? Nemojte olako shvatati stvari i isključite svaku mogućnost da stvari krenu naopako.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *